Domácí násilí ►️ Objevování všech vašich klíčů

Jedním z nejvíce diskutovaných témat v poslední době je domácí násilí a to, jak se násilí v rodině hodí do trestního zákoníku. Je to dáno tím, že v titulcích novinek se projevy projevené různými oblastmi sociální struktury nepřestaly objevovat a je to jedna z klíčových otázek, na které se Světový pochod za nenásilí sledovat

Na domácí násilí se vztahuje trestní zákoník, to znamená, že má svůj vlastní soubor pravidel a zákonů, podle nichž jsou posuzovány osoby, které v této oblasti spáchají trestný čin. Pokud je někdo zapojen do problému tohoto druhu, je nejlepší zvážit hledat profesionální právníky pro domácí násilí, protože mohou být dobrými odborníky v této věci, které pomáhají řešit složité, jakmile již došlo.

Domácí násilí je i nadále jedním z nejzávažnějších problémů, které společnost dnes má, a to proto, že zahrnuje různé sociální konflikty, které se vždy vyskytují ve stejném rozsahu jako emocionální rodinné násilí, násilí vůči kolektivním skupinám. LGBT nebo vůči jakémukoli jinému členu rodiny, dětem, ženám nebo starším lidem, mimo jiné skupiny.

Trestný čin násilí uvnitř rodiny je součástí zákona o domácím násilí v rámci trestního zákoníku, Pokud trpíte takovou situací, jako je situace uvedená v předchozím odstavci, je třeba se obrátit na příslušné orgány nebo vyhledat odbornou pomoc při řešení této situace.

Domácí násilí: Definice

definice domácího násilíLa definice domácího násilí je to násilný čin, který se vyskytuje v termínu, který odkazuje na stejné slovo indica, "domo", to znamená, dům nebo domov. Toto násilí uvnitř rodiny je obvykle vykonáváno členem rodiny vůči jinému členu a zahrnuje násilné činy, které se pohybují od použití fyzické síly, obtěžování, zastrašování nebo obtěžování.

K tomu musí dojít v domácnosti a musí být spáchán rodinným příslušníkem vůči jinému členovi stejné rodiny. Tento typ rodiny nebo domácí násilí obvykle zahrnuje:

 • Fyzické násilí, což se projevuje zásahem způsobujícím škody osobě.
 • Sexuální násilí, každému členu rodiny.
 • Hrozbyfyzické nebo psychické
 • Emocionální domácí násilí
 • Obtěžování nebo hospodářského zneužívání která zahrnuje ztrátu nezávislosti.

Jeden z charakteristik domácího násilíje to, že je velmi obtížné spočítat reálná data, vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o sociální stigma a obvykle otevřeně neodsuzují domácí násilí za každý čin spáchaný. To ztěžuje úřadům, aby udržovaly vyčerpávající záznamy případů domácího násilí běžnější než obvykle. O tom, jaký věk je častější nebo na jaké socioekonomické úrovni je častější.

Je nutné požádat o pomoc a hledat právní řešení, a to je jedním z ukazatelů domácího násilí je sociální izolace postižené osoby nebo rodiny, protože podle průzkumů domácího násilí se většina případů nikdy nedostane do zprávy a dokonce, počítat k ostatním členům kruhu přátel.

Trestní zákoník domácího násilí

trestní zákoník domácího násilíHodně se diskutuje o trestním zákoníku domácího násilí a je tomu tak často zaměňovány s právem genderového násilí.

První věc, kterou je třeba objasnit, je, že ačkoliv jsou tyto údaje obvykle uváděny v rodině a jsou shromažďovány v článcích 173 a 153 trestního zákona, jsou to dva typy výrazně odlišného násilí, i když jsou to stále druhy násilí. koneckonců.

Co víme o zákonech o tomto typu agrese?

Domácí násilí v rámci trestního zákoníku Byl by to ten, který je vykonáván v rodinném jádru, to jest nad těmi lidmi, kteří žijí ve stejném jádru. Cílem je tedy chránit více obětí, které se mohou vyskytnout v rámci této skupiny a které je velmi složité opustit z důvodu vazby mezi nimi.

Případy, které se mohou vyskytnout v rámci této nominální hodnoty, jsou velmi široké, a proto zákon otevírá dveře různým výkladům, protože je obvykle zaměřen na zranitelné osoby nebo v režimech pěstounské péče. Proto je nutné studovat každý případ a zjistit, co je považováno za intrafamily násilí a co ne.

Proto k otázce Co znamená domácí násilí?, to může být zodpovězeno jako ten, který se koná v rodinném jádru nebo doma. Pokud chcete mít více informací o domácím násilí Je nutné jít do středisek specializovaných na toto téma, v nich budou sociální pracovníci, právníci a odborní pracovníci k dispozici každému, kdo potřebuje informace a relevantní opatření na toto téma.

Co bychom mohli říci, že je intrafamily násilí přesně?

Zákon o násilí uvnitř rodiny stanoví, že bude považováno za jeho porušení, pokud je násilí aplikováno, fyzicky, psychicky nebo emocionálně na následující členy jádra:

 • Páry, manželé nebo bývalí manželé
 • Pár, že i když s agresorem nežije, pokud se k němu připojí silné pouto.
 • Potomci, potomci, adoptovaní, sourozenci, blízcí příbuzní manžela, všichni musí žít s pachatelem.
 • Nezletilí neschopní nebo v rodičovské péči, opatrovníci, pěstounství nebo opatrovníci manžela.
 • Krytá osoba, která je uvnitř jádra soužití s ​​agresorem.
 • Zranitelní lidé, kteří jsou pod dohledem a ve vazbě ve veřejných nebo soukromých centrech.

V současné době bylo kvůli hospodářské krizi mnoho lidí nuceno vrátit se do předchozího rodinného jádra a společně žít společně, což provokovalo nové scénáře u blízkých rodinných příslušníků.

Trestné činy spáchané mezi pouhými spolubydlícími, nevejde se dovnitř konceptu domácího násilíačkoli oni jsou nucení žít společně rozdělit výdaje, tam jsou různé stupně svobody. Mezi nimi není žádné emocionální pouto, ať už přes ně nebo člena rodiny, který je také doma.

Domácí násilí podle WHOkonstatuje, že procento agresí vůči ženám spáchaných jejich partnery nebo bývalými partnery je mnohem vyšší než těch, které mohou utrpět cizinci. Co vede k velmi vysoké úrovni psychických a fyzických stavů, které nakonec psychicky poškozují, protože jsou neustále vystaveny násilí.

Všechny tyto násilné činy vůči nim zvýšily možnost dlouhodobého nebo střednědobého vážného zdravotního postižení.

Historie násilí na domácí úrovni

Po desetiletí zahrnuje domácí nebo vnitropodnikové násilí jakýkoli konflikt, ke kterému došlo v rodině, aniž by se rozlišovaly. A to je to, i když dnes a vždy muži zabití domácím násilímVe vzácných případech je to obvykle způsobeno ženou nebo zločinem nenávisti vůči muži ženským partnerem.

Z tohoto důvodu byla zahájena separace mezi násilím, kterého trpěli muži v rodinném jádru, a násilím, které utrpěli ženy. A ve větším procentu jsou muži v rámci takzvaného domácího násilí týráni nebo napadáni jinými muži a ženy jsou ve většině případů napadeny muži, nikoli jinými ženami.

Proto byl důvod, proč bylo v zákoně o domácím násilí vytvořeno dělení, tzv. Gender násilí v rámci korpusu domácího násilí CP

Den domácího násilí

Samotný den specifického domácího násilí není sám o sobě, ale existuje mezinárodního dne násilí páchaného na ženách, Každý listopad 25 je připomínán od roku 1981. Jejím cílem je zvýšit povědomí a zvýšit povědomí o násilí, kterého ženy na světě trpí, jen proto, že jsou to tak.

Z tohoto důvodu je to zase tak důležité mít znalosti trestního zákoníku, který zahrnuje domácí násilí, aby věděli, kam mají být zahrnuta různá fakta a aby se nepředpokládalo, že všechny trestné činy jsou posuzovány stejným způsobem.

Organizace, které bojují proti tomuto násilí

Různé organizace, které nabízejí pomoc lidem, kteří prošli případy domácího násilí, jakož i případy genderového násilí, lze nalézt na celém světě. A je to Domácí násilí, rozvod a psychologická úprava Mohou to být tvrdé a dlouhé procesy. Lidé, kteří jdou touto potřebou, musí mít ve většině případů psychologickou péči, podpůrný dům a skupiny lidí, aby jim pomohli zavřít cyklus.

Jsou nekonečné případů domácího násilíje to paradigma, které zahrnuje různé lidi, od mužů, mladých lidí, žen, dětí nebo starších osob. Každý případ je odlišný a je podporován různými organizacemi, které bojují za to samé.

Různé druhy domácího násilí

 • charakteristikách domácího násilíFyzické domácí násilí: škody způsobené v těle, rány, modřiny, modřiny, způsobené otlaky, tlaky nebo kopy mezi ostatními.
 • Akty násilídevalvace, obavy, hrozby, výkřiky nebo žárlivost.
 • Domácí sexuální násilí: sexuální agrese a impozice. Zneužití pravomoci nad dotyčnou osobou za účelem získání nechtěného sexuálního jednání jednou ze stran.
 • Ekonomické domácí násilíToto je velmi časté a často zmatené. Nedostatek peněz nebo vydírání vydávané, když to jedna ze stran nemá, je velmi časté a ponižující.

Trestný čin domácího násilí a co dělat před ním

Faktory domácího násilí mohou být mnohé a to je důvod, proč se mnozí diví, co mají dělat s domácím násilím. Trestné činy domácího násilí jsou trestné zákonem, takže pokud člověk žije tímto typem nejlepší věci, je uchýlit se k policii, aby podala stížnost na hledání řešení společně.

Jedním z opatření, která obvykle obětem žádá, když se tyto druhy násilných akcí vyskytnou, je to, že se jedná o opatření fotografovat domácí násilí, protože to pomůže v procesu prokázat události, ke kterým došlo. Bude to jeden z hlavních testů, které mohou právníci využít k získání případu.

Je důležité, aby všechny tyto případy šly k soudu, zejména proto, že osoba, která se dopustila trestného činu, zaplatí svůj trest av některých případech může pomoci. Dalším velmi důležitým důvodem je také to, že čím více trestných činů násilí uvnitř rodiny je posuzováno podle trestního zákoníku, tím více jurisprudence domácího násilí může být vytvořeno, což činí právní bitvy čím dál jednodušší, protože existuje více případů a svědectví než podpořit důkazy a rozsudky, které budou vydány.

Emocionální domácí násilí

Emocionální intrafamily násilí je ten, který se snaží napadnout lidi prostřednictvím emocionálního vydírání, uchýlit se k jejich emocím, aby je donutili k činům, které jdou proti jejich hodnotám nebo zájmům, jen kvůli tomu, že nedělá jinou osobu špatně, v tomto případě pachatel.

LGBT domácí násilí

Jedním z nových faktorů je domácí LGBT násilí zahrnout do studií, statistik a zákonů. A tento nový model rodiny v posledních desetiletích zůstal bez povšimnutí a nastal čas pozorovat, že páchají zločiny, zneužívání a násilí jako v jiných domácnostech.

Domácí násilí vůči mužům: jakou perspektivu zaujmout

Toto je snad jeden z citlivých bodů uvnitř násilí uvnitř rodiny, Mnoho lidí si myslí, že muži zabití domácím násilím, nepočítáme jako důležitá úmrtí.

Musí být jasné, že všechny násilné činy jsou stejné a všechny životy mají ve společnosti stejnou hodnotu. Důvod, proč k těmto vraždám dochází, a lidé, kteří je vykonávají, nejsou obvykle takoví, jako když k nim dochází z důvodu genderového násilí.

Muži zabití domácím násilím

Statisticky muži obvykle umírají ve většině případů z rukou jiných mužů, a to z různých důvodů, které nejsou vždy ve vzájemném vztahu. Naopak násilí vyvíjené proti ženám v domácí sféře je obvykle produkováno muži a podle vzoru podobného řádu.

Můžeme poukázat na patriarchát jako na původ tohoto násilí?

muži zabití domácím násilímMnoho analytiků uvádí patriarchální formát rodiny jako zdroj domácího násilí a pohlaví. Když je začaly realizovat civilizace, začali vytvářet obranné agentury, jako je trestní zákoník vnitropodnikové a genderové násilí.

Historický byl vytvořen kolem nadřazenosti mužského rodu, který dovolil kovat rodiny, který reprezentoval pevnou moc pro stát (tvořený muži), protože oni mohli chránit pořádek a diktovat přes rodinu patriarcha že doktríny byly vhodné pro "dobrou rodinu".

Tato síla a normativita v tom, co je a měla by být rodinnou strukturou, vytváří měřítko moci a násilí, které dnes, když bylo propuštěno mnoho doktrín, stále zachovává myšlenku, to je muž v domě a (mužský) stát ve společnosti, který musí ovládat a kontrolovat, že vše následuje svůj ustálený řád.

Domácí násilí není situací, ke které dochází pouze v zemi nebo v rámci určité kultury. Mnozí si mohou myslet, že v rozvinutých zemích je domácí násilí horší, nebo že trestní zákoník vztahující se k násilí uvnitř rodiny je mnohem účinnější než v jiných zemích, které jsou považovány za rozvojové.

Ale pravda je taková například domácí násilí ve Spojených státechs, což je jedna z údajně nejrozvinutějších zemí, má znepokojující postavu domácího násilí, protože pouze u 2015 bylo více žen než 1600 zavražděno muži, s nimiž udržovali nebo udržovali vztah.

Jak již bylo zmíněno, důsledky domácího násilí jsou ničivé, protože pokud nakonec skončí vraždou, rozpad rodiny je velmi velký, což způsobuje nejmenší z nenapravitelných fyzických a psychických škod.

K tomuto typu chování dochází ve všech sociálních vrstvách, bez ohledu na hospodářskou situaci, která je posedlá, domácí násilí a konkrétněji genderové násilí se může vyskytnout v jakékoli situaci, jako populární případ domácího násilí Osvalda Rios, Tato osoba je známým hercem mýdlové opery, který má několik stížností na domácí násilí.

Cyklus domácího násilí je velmi nebezpečnýa je nutné ji prolomit tím, že odsoudí případy, které jsou postiženy, protože je to jediný způsob, jak ji opustit a pokusit se tak vést lepší život.

Charakteristika domácího násilí ve Španělsku

V rámci trestního zákoníku domácího násilí ve Španělsku jsou zahrnuty různé druhy násilí, které zase mají odlišné charakteristiky domácího násilí.

Díky právnímu bohatství si dnes můžete přečíst spoustu dat domácího násilí ve španělském kontextu, díky čemuž je toto tělo silnější a silnější a čelí zkoušce s vnitřním násilím s různými právními argumenty a váhami.

Smlouva pro pracovníky obětí domácího násilí

Když došlo k domácímu násilí, některé organizace poskytují těmto lidem nábor do různých pracovních míst, takže mohou opustit jádro rodiny, stát se nezávislými a získat odvahu odsoudit různé násilné činy, které utrpěly.