Cestování

Trasa kmene

Trasa je považována za odkaz ve stejném smyslu jako 1ªMM. Se zvláštností, že začíná a končí v Madridu.

Předběžný harmonogram trasy s daty vstupu a výstupu kontinentů v lednu 2019 byl následující:

Od března 2019 do října budou místa a data potvrzena a / nebo upravena. Celá trasa je momentálně vidět v sekci Události:

Konvergentní trasy

Budou existovat četné iniciativy, které přispějí k trunkové trase jako konvergující cesty které také dávají MM velkou sílu a intenzitu. V 1ªMM již bylo mnoho příkladů. Od skupiny mladých dívek, které chodily po 10 dnech na Novém Zélandu, aby se připojily k začátku MM ve Wellingtonu. Také příklady jsou cesty Středního východu / Balkán nebo jižní-Oreintal Afrika, které oba překročily několik zemí a tisíce km.